Аналіз науково – методичної роботи гімназії за 2018 – 2019 н.р.

Керуючись законами України «Про освіту», « Про загальну середню освіту», Національною державною програмою «Освіта» ( «Україна – ХХІ ст..»), Концепцією Нової української школи, Національною доктриною розвитку освіти, Державними стандартами початкової освіти та Державними стандартами базової і повної загальної середньої освіти, Концепцією Державної програми роботи з обдарованою молоддю , обласною цільовою програмою роботи з обдарованою молоддю, гімназійною програмою «Юні обдарування» робота Радомишльської гімназії була спрямована на реалізацію науково – методичної проблеми «Забезпечення якості навчально-виховного процесу опорної школи в умовах модернізації освіти України». І І – етап роботи над проблемною темою « Структура модернізації освітнього процесу» На всіх рівнях науково – методичної роботи відбувалося масове впровадження теорії в практику, моніторинг роботи педагогічного колективу, узагальнення досвіду творчих вчителів, психолого – педагогічних семінарів, активізація діяльності методичних комісій та МО. В результаті роботи відбулося підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів, удосконалення змісту , форм і методів методичної роботи педагогів гімназії. Організовуючи науково – методичну роботу гімназії адміністрація та методична рада намагалися так спланувати роботу педагогічного та учнівського колективів, щоб створити на всіх рівнях належні умови для реалізації ІІ – етапу роботи над проблемною темою. В ході роботи була поставлена мета « Розкрити структуру модернізації роботи школи та вявити основні напрямки навчально-виховного процесу в сучасних умовах.

На педрадах розглядалися та вивчались такі питання: Новий Державний стандарт початкової школи та програми НУШ. Оновлення форм і методів роботи з обдарованими учнями. Принцип наступності у навчанні та вихованні учнів 4-5 хх класів. Стадії становлення особистості учня учня на засадах дитиноцентризма в умовах втілення в життя НУШ.. Впровадження нових підходів при вивченні іноземної мови на початковому етапі. Шляхи реалізації розвивально-корекційного напрямку в роботі класного керівника. Впровадження інклюзивної освіти в освітньому закладі.

Були проведені 4 – психолого - педагогічних семінари : шляхи попередження , подолання педагогічних конфліктів та перетворенні їх у творчі можливості; боулінг у школі: причини, наслідки, допомога; розвиток позитивної навчальної мотивації учнів в сучасних умовах; особиста гідність людини.

4 засідання постійно –діяючого семінару практикуму вчителів МК іноземних мов « Удосконалення навчально – виховного процесу з використанням інноваційних методик викладання іноземних мов»

Школа удосконалення методичної кваліфікації вчителів по використанню ІКТ.

Професійна студія педагогічної майстерності з елементами тренінгу. В ході проведення вищезазначених заходів були вироблені рекомендації, оформлені матеріали у вигляді методичних посібників.

Робота МК була направлена на створення проектів що до проблемної теми гімназії:

· Початкова школа проект «Інтеграція»

· Гуманітарно – суспільна МК проект «Компетентність»

· МК природничо- математичних наук, проект «Оптима»

· Іноземних мов « Полікультурність»

Масові форми роботи відбувалися через проведення педагогічних читань, Ідеї В.О. Сухомлинського в умовах впровадження НУШ., практична конференція «Презентація досвіду майстрів педагогічної справи», науково- практична конференція : Впровадження методу Ривіна А.Г. в освітній процес ( з досвіду роботи Корнінського НВК). Була прведена зустріч з представниками навчального закладу Корнінського НВК гімназія, досвід яких був схвалений Інститутом модернізації освіти України, також були присутні: методист ЖОІППО Стельмах А.Г., та заступники шкіл, Новоград –Волинського ОТГ.

Всі вчителі гімназії були задіяні тією чи іншою формою групової роботи.

Індивідуальна робота вчителів відбувалася через участь: в обласних та районних семінарах; методичних тижнях та тижнях обміну досвідом; майстер класах та творчих звітах. Згідно річного плану гімназії вчителі пройшли курсову перепідготовку в ЖОІППО

1. Формування інноваційного освітнього простору в навчальному закладі:

№ п/п Назва інновації Сфера інновації Науково-методичне керівництво
1 Всеукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України» Всеукраїнсь- кий педагогічний експеримент Печенюк А.П.- ЖОІППО Дейнеко О.М.-заступник директора гімназії з НВР
3 Створення педагогічних блогів (12) Інтернет Завідуючі МК: Бойко Т.А., Маркова І.Г., Пивоваренко Н.О.

2.Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями в межах України

№ п/п Заходи Відповідальні, виконавці
1 1.Обласний семінар директорів ЗЗСО Новоград –Волинського району та Радомишльського ОТГ 2. НАУКОВО –ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ Впровадження методу О .Г.Ривіна (колективний спосіб навчання) в освітній процес сучасної школи (з досвіду роботи Опорного навчального закладу “Корнинський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І ступеня - гімназія” Корнинської селищної ради) 3. Міжнародний бізнес – проект університету міста Делавер США. 4. Всеукраїнський проект «Відкривай Україну». 5. Харківська гімназія № 169 . ( педагогічний проект « Інтелект України») 5. Камишинська ЗОШ І-ІІ ст. Луганської області 6 Освітній фестиваль « Маркет мов» м. Київ 7.Житомирське науково-краєзнавче товариство дослідників Волині. Адміністрація та пед. колектив ОЗНЗ Радомишльської гімназії та відділ освіти молоді та спорту міської Ради Адміністрація та пед. колектив ОЗНЗ Радомишльської гімназії Прус О.В. Хома Я.В., Лісовська Л.А. Адміністрація та пед. колектив ОЗНЗ Радомишльської гімназії Лісовська Л.А. Маркова І.Г., Горбач О.Л. Цвік Г.В.
2 Співпраця із ЖОІППО 1. Участь Сташенко В.А.. Семінар директорів ЗЗСО «Модернізація освітньої системи» 2. Омельчук І.О. – участь в роботі обласної творчої групи на базі ЖОІППО «Інтеграція змісту початкової освіти на засадах компетентнісного підходу» 3. Участь Дейнеко О.М., Білягі В.Л., Пивоваренко Н.О., Закатюк І.Л. Стартапи « Актувальні проблеми освітнього процесу та шляхи їх вирішення» 4.Участь Омельчук І.О. та Козіянчук І.В. у стартапі з підготовки до конкурсу « Вчитель року -2020» 5. Участь у обласній виставці « Сучасна освіта Житомирщини – 2019» - 9 вчителів · Диплом І ст.. Новицька Г.М. « Моніторинг предметних компетентностей з біології» · Диполом ІІІ ст.. Максимчук І.О. «Екологія на уроках іноз. мови в старш. школі». 5. сайтах «Основа», «На Урок», «Всеосвіта», «ED ERA», «Prometheus», «OSVITORIA» 5. Новіцька М.Ю.
3 Співпраця з РМК відділу освіти Радомишльської РДА 1. Районний семінар вчителів математики 2. Районні олімпіади 3. Навчання вчителів 1- класів 4. Навчання вчителів англійської мови, які будуть викладати у 1 –х класах
4 Онлайн курси · «Он-лайн курси для вчителів початкової школи»: Сичова О.В., Рипік О.М., Павленко О.М., Плат І.В., Галінська Т.І., Красько Г.О.,Кузіна В.Я., Яценко Т.П., Максименко К.О., Нужна Я.В.,Макаренко А.Л., Оладько С.М., Гуцалюк І.І.,Ясюк Н.В., · « Критичне мислення для освітян»: Козіянчук І.В.,Красько Г.О., Павленко О.М., Омельчук І.О., Рипік О.М., Гуцалюк І.І., Макаренко А.Л., · «Вчимося жити разом»: Кузіна В.Я.,Красько Г.О., Галінська Т.І.,Павленко О.М., Максименко К.О., Плат І.В., Омельчук І.О., Рипік О.М.,Сичова О.В., Козіянчук І.В., Макаренко А.Л., Гуцалюк І.І.,Нужна Я.В., Ясюк Н.В. · «Основи здоров’язбережної компетентності»: Яценко Т.П., Рипік О.М., Плат І.В., Сичова О.В., Павленко О.М., Галінська Т.І.,Кузіна В.Я., Гуцалюк І.І., Макаренко А.Л. · Он-лайн курси для асистентів вчителя з інклюзивного навчання «Робота вчителя початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами» - Шушаріна Л.І. · Курси підготовки вчителів до роботи в класах, які працюють у Всеукраїнському науково-педагогічному проекті «Інтелект України»: Павленко О.М., Галінська Т.І. · Курси Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України ; он-лайн навчання Центру навчання Маріанни Липської – лекція «Запуск мовлення. Гетеропія кори головного мозку», круглий стіл «Лого-невроз», «Вплив дидактичних іграшок на мовлення дитини»; Міжнародна конференція «Кращий старт» пройшла Іщенко І.В. · Семінари «Психологічний супровід дитини в умовах інклюзивної освіти», «Подолання бар’єрів: практичні аспекти організації інклюзивного простору педагогами в закладах дошкільної освіти та початкової освіти» відвідала Лапко Т.С. Класоводи, вихователі ГПД та асистенти вчителів з інклюзивного навчання були слухачами багатьох вебінарів та отримали сертифікати учасників, відвідали обласні та районні семінари тощо. · Омельчук І.О. брала участь у вебінарах «Критичне мислення в початковій школі», «Освітні інструменти критичного мислення». · Павленко О.М. прослухала вебінари: «Ранкові хвилини спілкування», «STEAM» - драйвер розвитку в учнів ключових компетентностей і навичок майбутнього», «Як допомогти дітям вчитися або ейдетика в школі», «Кольорова методика навчання читання», «Використання інтерактивних прийомів «Фішбоун» та «Кубік Блума» в початковій школі», «Інтерактивні технології в освіті: залучаємо учнів у процес навчання за допомогою інтернет-сервісів». · Яценко Т.П. була учасником вебінару «Самопрезентація вчителя на фейсбук – вимога часу та професійні можливості». · Павленко О.М. та Галінська Т.І. були учасниками обласного методичного стартапу «Поліфункціональний урок в проекті «Інтелект України».
5 Співпраця з волонтерами партії «Свобода» Заступник директора з ВР Лісовська Л.А.
56 Радомишльське районне Всеукраїнське товариство «Просвіта» Вчитель історії Цвік Г.В.

3. Видавнича діяльність

1.Цвік Г.В. Національний рух опору на Радомишельщині у 1941 році. Науковий збірник « Велика Волинь». Випуск № 57.

2. Ткачук Ж.О « Використання таблиць та схем на уроках англійської мови. журнал «Англійська мова та література» видавничої групи «Основа»

2.Цвік Г.В., Новицька Г.М. « Історія гімназійного руху на Радомишельщини». Збірник матеріалів регіональної науково- краєзнавчої конференції м. Новоград –Волинськ.

3.Сташенко В.А.Новицька Г.М. «Корнинський метод» - погляд кріз століття. Інформаційно – методичний посібник про історичні віхи методу Ривіна О.Г. Житомир, «Рута»,2019.

4. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду вчителів навчального закладу.

· Кузіна В.Я.- сайт «На Урок» -10 робіт.

· Омельчук І.О. - у журналі «Трудове навчання і виховання» надруковано виховну годину «Діло майстра величає».

· Рипік О.М. – сайт «На Урок» - 6 сертифікатів за друковані статті.

· Павленко О.М. – сайт «На Урок» - 6 сертифікатів за друковані роботи, Грамота сайту «На Урок» за участь у формуванні освітнього простору бібліотеки авторських розробок для вчителів; сайт «Всеосвіта» - 4 свідоцтва за друковані роботи; брала участь у Всеукраїнському проекті , організованому Інститутом модернізації змісту освіти МОН України «Навчаємося жити по-новому» із розробкою «Екологічні задачі на уроках математики у 1 класі».

· Красько Г.О. – «Ігрові технології».

· Сайт «Всеосвіта». Система уроків вчителів: Дмитренко А.М. Цебенко І.В.Максимчук І.О.

5.Міжнародна діяльність

1. Участь Фоменко Т.І. у семінарах-практикумах з німецької мови від Гете інституту

2. Участь у «Програмі обміну майбутніх лідерів» (FLEX), під керівництвом Державного департаменту США у справах освіти і культури.

3. Участь в Міжнародному бізнес проекті університету м. Делавер США“ Diamond Challenge” Ментор Прус О.В

4. Семінар та квест від Гете інституту «Німеччина – країна винахідників» (м. Київ, вч. Прус О.В. та група учнів 9-Б кл.листопад 2018 )

5. Семінар від видавництва MacMillan «Reading and Gramma» вч. Прус О.В

6. Використання інтернет-програми «Mozaik» та QR Coder- технологій на уроках», «Plickers технології та програма EG Camp в освіті» Закатюк І.Л.

7. Співпаця з волонтерами Корпусу Миру:

В рамках продовження співпраці з Корпусом Миру організовано зустріч з куратором Корпусу Миру Гайдук Тетяною з метою реалізації співпраці за програмою « Волонтер як вчитель іноземної мови» (лютий 2019). Вч. Михальченко С.А пройшла навчання за програмою підготовки керівника проекту співпраці з волонтером Корпусу Миру. (червень 2019)

У тренінговій програмі волонтерів Корпусу Миру (вересень-жовтень 2018)

(співпраця з 5 волонтерами за програмою «Соціальна активність та молодіжний рух»

Велика роль у науково – методичній роботі гімназії відводиться МК.

МК початкових класів та ГПД

Метою розвитку початкової освіти є: впровадження Концепції Нової української школи та нового Державного стандарту початкової освіти; підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки; забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя.

Науково-методична проблема, над якою працює МК вчителів початкових класів, вихователів ГПД та асистентів вчителів з інклюзивного навчання: «Модернізація навчально-виховної системи опорної школи на основі принципу дитиноцентризму».

Мета роботи методичної комісії вчителів початкових класів - створення комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його невід'ємною ланкою. Тому ця проблема і охопила всі сфери шкільного життя, весь навчально-виховний процес, де в центрі стоїть особистість - учень, з інтелектуальним, фізичним, творчим потенціалом.

Методична комісія вчителів початкових класів, вихователів ГПД та асистентів вчителів з інклюзивного навчання налічує 29 вчителів гімназії та філій. Серед них :

· 16 вчителів

· 4 вихователя ГПД

· 3 асистента вчителя з інклюзивного навчання

· 6 вчителів філій.

Серед вчителів кафедри спеціалісти :

«Вищої категорії» - 12, серед них:

«Вчитель методист» -3

«Старший вчитель» - 7

«І категорія» - 6

«ІІ категорія» - 2

«спеціаліст» - 4

«молодший спеціаліст» - 5.

За умов практичної реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні гостро постає завдання підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Одним із шляхів підвищення професійної компетентності педагога є атестація, яку кожен вчитель проходить раз на 5 років.

У 2018/2019 навчальному році атестацію пройшли : Красько Г.О., Рипік О.М., Іванова Т.П., Дейнеко О.М., Макаренко А.Л. За результатами атестації підтверджено кваліфікацію спеціаліст «Вищої категорії» та звання «вчитель – методист» Красько Г.О. та Івановій Т.П., підтверджено кваліфікацію спеціаліст «Вищої категорії» та звання «Старший вчитель» Рипік О.М., підтверджено кваліфікацію спеціаліст «Вищої категорії» та присвоєно звання «Старший вчитель» Дейнеко О.М., присвоєно « ІІ категорію» Макаренко А.Л.

Всі вчителі, які навчають у 1-х класах НУШ у цьому навчальному році та будуть навчати у 2019-2020 н.р. вже закінчили курси підготовки вчителів НУШ «Особливості організації освітнього процесу у 1-му класі в умовах упровадження Нового Державного стандарту початкової загальної освіти» та отримали відповідні сертифікати.

Самоосвіта педагога – це складова моделі розвитку ключових компетентностей учителів початкових класів і один із шляхів реалізації проблеми. Вчителі початкової кафедри є постійними слухачами вебінарів та он-лайн курсів на сайтах «Основа», «На Урок», «Всеосвіта», «ED ERA», «Prometheus», «OSVITORIA» тощо.

Із початку 2017/18 навчального року та протягом 2018-2019 навчального року продовжувалася підготовка педагогічних працівників за двокомпонентною моделлю проекту «Вчимося жити разом». Більшість вчителів успішно пройшли навчання за онлайн-курсом з методики розвитку соціальних навичок у дітей і підлітків «Вчимося жити разом» (обсяг 30 годин) та курс з концептуальних та методичних основ формування здоров’язбережної і соціальної компетентності «Основи здоров’язбережної компетентності» (обсяг 60 годин).

Сертифікати про проходження курсів отримали ( див вище)

Вчителі кафедри є постійними авторами педагогічних видань:

Вчителі Красько Г.О.( дидактичний посібник «Ігрові технології як ефективний засіб формування позитивної мотивації учіння молодших школярів» , Іванова Т.П. (робота «Ігрові технології при вивченні таблиці множення»), Рипік О.М.(посібник «Українська мова»), Ясюк Н.В.(робота «Розвиток читацької компетентності»), Урчик Г.І. (робота «Технологія проектного навчання в початковій школі») представили свої напрацювання на щорічній районній та обласній виставках ППД.

З 2017/2018 навчального року гімназія почала працювати у Всеукраїнському науково-педагогічному проекті «Інтелект України» (1-В клас- класовод Галінська Т.І., 2-В клас - класовод Павленко О.М.). На 2019/2020 навчальний рік проводить набір учнів до 1-А класу Яценко Т.П.

На засіданнях МК обговорювались питання, що стосуються впровадження Нового Державного стандарту початкової освіти, нових технологій навчання і реалізації проблем, над якими працювали вчителі. Одним із шляхів удосконалення професійної компетентності педагога є ефективне застосування традиційних та інноваційних освітніх технологій. Вчителі кафедри протягом навчального року відвідували відкриті уроки своїх колег. Аналіз відвіданих уроків та позакласних заходів показав, що вчителі творчо підходять до реалізації проблеми школи, проблеми МК та власної проблеми. Усі члени МК, надаючи перевагу особистісно зорієнтованій системі навчання, обирають педагогіку співробітництва, уроки будують на діяльнісній основі. Учень активно працює сам, у парах, групах – на всіх етапах уроку, навчаючись самостійно здобувати знання і застосовувати їх.

У 2018-2019 н.р. МК почала працювати над проектом «Інтеграція». Робота над проектом розрахована на 2 роки. Цього навчального року кафедра опрацювала теоретичну основу інтегрованих уроків. На 2019-2020 н.р. передбачається практична частина проекту. Тому на засіданнях МК велику увагу приділялося питанню інтегрованого навчання не тільки в НУШ, але і в інших класах початкової школи. Цікавим досвідом ділилися вчителі сільських філій щодо проведення інтегрованих уроків в умовах сільської школи.

Надавалися методична та практична допомога молодим вчителям та вихователям ГПД у плануванні виховної роботи та проведенні уроків (Плат І.В., Максименко К.О., Гончар І.І., Шушаріна Л.І.).

Важливим питанням на засіданнях комісії було впровадження інклюзивного навчання. В початкових класах навчається троє учнів з особливими освітніми потребами ( 1-Б клас - класовод Плат І.В., асистент Шушаріна Л.І. ; 2-А клас – класовод Іванова Т.П., асистент Іщенко І.В.; 2-Б клас – класовод Красько Г.О., асистент Лапко Т.С.). Вчителі та асистенти ділилися досвідом роботи в інклюзивних класах.

Велику увагу приділяється у нашій гімназії вихованню учнів. Це різноманітні конкурси, виставки, акції, інформування, тематичні лінійки, години спілкування, виховні години та свята тощо.

Цікавими та різноманітними в початкових класах проходять родинні свята та виховні заходи національно-патріотичного спрямування.

Протягом навчального року вчителі та вихователі підготували та провели багато різноманітних та цікавих свят :

· 1-А клас (кл.Сичова О.В.): «Свято осені», «Свято Нового року», «Свято 8 Березня», «Прощавай 1-й клас».

· 1-Б клас (кл.Плат І.В., вих.. Максименко К.О.): «Новорічна казка», «Свято для мам».

· 1-В клас (кл. Галінська Т.І.): «Новорічне свято», «Свято зустрічі весни».

· 2-А клас (кл.Іванова Т.П.): «Свято врожаю», «Відкривайте двері – іде Миколай», « У фургончик торби сміху».

· 2-Б клас (кл. Красько Г.О., вих.. Лапко Т.С.): «Шануймо калину», «Новорічне свято», «Мова – душа народу».

· 2-В клас (кл.Павленко О.М.): «Мова наша солов’їна», «Свято Миколая», «Писанка мальована».

· 3-А клас (кл.Рипік О.М.): «Святий Миколай», «Моя рідна, дорогенька».

· 3-Б клас (кл.Козіянчук І.В.): «Новий рік», «День святого Валентина», «Великдень».

· 3-В клас (кл.Омельчук І.О.): «Новорічне свято», «Роде наш красний».

· 4-А клас (кл. Яценко Т.П., вих. Пастухова В.А.): виховна гра-подорож «У світі Толерантності», конкурсні ігри-змагання «Ну-мо, хлопці!» та «Ну-мо, дівчата!», «Андріївські вечорниці», «Новорічне свято», КВК до 8 Березня.

· 4-Б клас (кл.Кузіна В.Я.): «Вечорниці», «Свято мами», «Новорічне свято».

· 4 клас (кл.Нужна Я.В. Кичкирівська ЗОШ): свято «Рідне слово, материнська мова», година спілкування «День безпечного Інтернету».

· 1клас (кл.Ясюк Н.В. Кичкирівська ЗОШ): свято «День козацтва», «Будь природі другом».

· 2 клас (кл.Урчик Г.І. Кичкирівська ЗОШ): свято «День козацтва», «Будь природі другом».

· Гуцалюк І.І. (Верлоцька ЗОШ): «Новорічне свято», «Свято 8 Березня», «Свято української мови»

Емоційно та інформаційно насичену лінійку до дня народження Т.Г.Шевченка підготували учні 3-А, 3-Б та 3-В класів (класоводи Рипік О.М., Козіянчук І.В., Омельчук І.О.).

До Дня пам’яті трагедії на Чорнобильській АЕС цікаву інформаційну лінійку підготували учні 4-А класу (Кл.Яценко Т.П.).

Учні початкових класів активно допомагали волонтерам збирати мішки, одяг, продукти для воїнів АТО. Діти писали листи та малювали для наших захисників малюнки. Для дітей із «сірої зони» писали листи, малювали малюнки, приносили книжки та особисті речі. Також наші учні допомагали малозабезпеченим дітям у міській дитячій лікарні. Учні 2-В класу (кл.Павленко О.М.) брали участь у акції «Школа Супергероїв». Вони писали листи підтримки для дітей, які довгий час проводять у лікарнях для тяжкохворих дітей.

З метою формування читацької компетентності, вихованню любові до книги учні 2-В класу (кл.Павленко О.М.) долучилися до всеукраїнської «Майстерні казок Олександра Зімби». Діти отримали у подарунок книжки Олександра Зімби та подарували їх шкільній бібліотеці. Учні інших класів також долучилися до акції «Подаруй бібліотеці книгу».

Формування в учнів екологічної компетентності відбувалося не тільки на уроках, а й у позаурочний час. Цікаво та насичено пройшла у гімназії «Декада води». Учні початкових класів були активними учасниками екологічної гри-квесту «Вода - основа життя» (січень 2019р.). До квесту долучилися також учні нашої сільської філії – Кичкирівської ЗОШ І-ІІ ст...

Разом з усією гімназію початківці брали участь у обласному екологічному квесті «Наше Полісся – Чисте Полісся», який організовує вже другий рік поспіль депутат Верховної Ради України Павло Дзюблик.

Восени наші учні збирали насіння квітів, взимку виготовляли та розвішували годівнички та підгодовували птахів, навесні з нетерпінням чекали повернення перелітних птахів з виготовленими штучними будиночками для шпаків.

Протягом року вчителі працювали над всебічним розвитком дитини шляхом виявлення здібностей учнів, їх нахилів, формували вміння вчитися, самостійно здобувати знання, практично і творчо застосовувати їх. Виховували інтерес до знань, бажання добре вчитися, бути корисним своїй країні.

Велика увага приділялася роботі з обдарованими дітьми: індивідуальні заняття з учнями, інтелектуальні конкурси, предметні олімпіади; вікторини, свята, фізкультурні змагання, виставки «Світ наших захоплень», виставки та конкурси малюнків та виробів на різноманітну тематику тощо. Учні гімназії надзвичайно талановиті, про що свідчать їх перемоги у шкільних, районних, обласних та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, змаганнях.

Учні початкових класів щорічно є активними учасниками Всеукраїнських конкурсів та олімпіад «Кенгуру», «Колосок», «Соняшник», «Грінвіч», Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика. Діти показали хороші результати і отримали дипломи різного ступеня.

У районному етапі конкурсу ім..П.Яцика учениця 4-Б класу Чирка Єлизавета зайняла ІІІ місце (кл. Кузіна В.Я), учениця 3-Б класу Дороніна Яна зайняла І місце (кл. Козіянчук І.В.).

У шкільному інтелектуальному конкурсі «Всезнайко» Диплом І ступеня отримав учень 4-А класу Вертелецький Олег (кл.Яценко Т.П.), Диплом ІІ ступеня – Хіля Ірина (кл.Козіянчук І.В.), Диплом ІІІ ступеня – Здольник Софія (кл.Кузіна В.Я.)

Крім того, наші учні є активними учасниками та переможцями Всеукраїнських он-лайн олімпіад педагогічних сайтів «На Урок» та «Всеосвіта». Протягом цього навчального року на сайті «На Урок» в олімпіадах та конкурсах брали участь:

4-А клас - класовод Яценко Т.П.: олімпіада з предметів початкової школи;

4-Б клас – класовод Кузіна В.Я.: олімпіади з української мови, математики, інформатики та трудового навчання;

3-А клас – класовод Рипік О.М.: олімпіади з української мови та математики; 3-Б клас – класовод Козіянчук І.В. : олімпіада з основ здоров’я та української мови;

3-В клас – класовод Омельчук І.О.: олімпіада з української мови;

2-В клас – класовод Павленко О.М.: олімпіади з української мови, математики, основ здоров’я.

На сайті «Всеосвіта» :

3-В клас - класовод Омельчук І.О.: олімпіада «Дорожня безпека», екологічна олімпіада-акція «Подаруй пташині годівничку»;

2-В клас – класовод Павленко О.М. : олімпіади «Дорожня безпека» та з української мови.

Кудінова Софія (4-Б клас , кл.Кузіна В.Я.) зайняла І місце у районній виставці дитячої творчості у конкурсі малюнків.

З кожним роком зростає активність дітей до участі у різного роду конкурсах, де вони показують хороші результати. Це свідчить про те, що наші вчителі на правильному шляху: школа розвиває допитливість дітей, їх пізнавальну активність, тобто формує всебічно розвинену особистість молодшого школяра.

Члени МК брали активну участь у засіданні районного МО вчителів початкових класів та вихователів ГПД, майстер-класах, тренінгах.

Проаналізувавши рівень методичної роботи з реалізації науково-методичної проблеми гімназії та МК можна сказати, що удосконалення методичної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій позитивно позначилось на формуванні професійної майстерності педагогів, створило сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу педагогів, їх саморозвитку та самовдосконалення. Така система роботи з педагогічними кадрами сприяла росту педагогічної майстерності.

Керуючись методичною проблемою гімназії, методична комісія вчителів початкових класів у 2019-2020 навчальному році продовжить працювати над проблемою «Модернізація навчально-виховної системи опорної школи на основі принципу дитиноцентризму».

МК природничо-математичних наук

У 2018-2019 н. р. в складі природничо-математичної методичної комісії працювало 23-є вчителів, з яких 6 - вчителі-методисти, 4 – старші вчителі, 4 – вчителі вищої категорії, 1- першої категорії, 4 - другої категорії, 2 - спеціаліст, 2-студенти, що навчаються.

Вчителі МК другий рік працювали над вивченням науково - методичної проблеми «Забезпечення якості навчально-виховного процесу опорної школи в умовах модернізації освіти України», а також над власною темою проблемою МК «Модернізація роботи школи через розкриття структури та виявлення основних напрямів освітнього процесу в сучасних умовах, створення та реалізація проекту «Оптима». Тому завдання, поставлені перед вчителями МК, були направлені саме на розв’язання цих проблем.

Пріоритетними напрямами роботи над методичною проблемою були:

1) модернізація методичної роботи шляхом упровадження інноваційних, нетрадиційних форм проведення методичних заходів на основі диференційованого підходу;

2) удосконалення форм, методів навчання й конт­ролю за розвитком знань, умінь і навичок;

3) якісна підготовка випускників до зовнішнього незалежного оцінювання;

4) самоосвіта й обмін досвідом;

5) активізація роботи з підготовки обдарованих учнів до участі в предметних олімпіадах;

6) системний аналіз і моніторинг діяльності

Ми працювали за визначеною проблемою, яка виходила із мето­дичної проблеми гімназії й потреб членів методич­ної комісії .

Найбільш поширені такі аспекти:

· розгляд нормативно-правових документів щодо організації НВП;

· актуальні питання сучасних наукових і ме­тодичних проблем;

· опрацювання інноваційних педагогічних тех­нологій.

Форми проведення засідань методичної комісії і зміст питань для обговорення від­ повідали загальній тенденції методичної роботи: максимальна дієвість, практичність, значущість, її діяльність була побудована на аналітико-діагностичній основі щодо якості навчальних до­сягнень, організована із залученням моніторингових досліджень.

В минулому навчальному році проведено 4 засідання МК, а також проводились міжсекційні заняття. Відповідно до завдань постійно вивчалися нормативно-правові документи: положення Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», проект «Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ ст.», Проект Концепції нової української школи, Державний стандарт повної загальної середньої освіти, методичні рекомендації МОН щодо вивчення природничо-математичних дисциплін у 2018-2019 н. р. На засіданнях розглядалися питання: «Використання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів», «Втілення ідей дитиноцентризму в педагогічній практиці», «Тенденції і проблеми модернізації сучасної вітчизняної освіти». Проведено «круглі столи»: «Формування ключових компетентностей учнів у ході реалізації основних засад Державного стандарту», «Формування цілісної системи знань шляхом застосування традиційних та інноваційних форм і методів роботи в умовах модернізації освіти», практичні заняття «Stem-освіта у викладанні природничо-математичних дисциплін», «Використання інтернет-програми «Mozaik» та QR Coder- технологій на уроках», «Plickers технології та програма EG Camp в освіті», працювала творча лабораторія «Професійні вміння вчителя, які гарантують успішне навчання учнів», педагогічна майстерня «Скарбничка педагогічних досягнень», проводились тренінги, відкриті уроки.

Вчителі МК приймали активну участь у декаді «Вода-основа життя»: проведено квест «Вода знайома і незнайома», дослідницькі проекти «Вода під маскою» (Закатюк І.Л., Бойко Т. А.), «Використання води на місцевому пивзаводі» (Кузьменко Т. Г.), «Програма розрахунку комунальних платежів за воду» (Новіцький А. В.).

На районних предметних олімпіадах учні вибороли 21 призове місце з предметів природничо-математичного циклу ( на 3 більше, ніж в попередньому н.р.)

Хімія – 3 (вч. Кузьменко Т.Г.)

Фізика - 3 (вч. Хохлова С. В.)

Астрономія - 1 (вч. Хохлова С. В.)

Математика – 2 (вч. Новіченко Т. А.)

Географія – 4 (вч. Бойко Т. А.)

Біологія і екологія– 5 (вч. Новицька Г. М., Закатюк І. Л.)

Інформатика – 1 (вч. Новіцький А. В.)

Трудове навчання -2 (вч. Бушнєва О. А.)

Призерами ІІІ туру Всеукраїнських предметних олімпіад стали Сташенко Вікторія (10Б кл.) з екології – ІІ місце (вч.Закатюк І. Л.), Побережний Максим (11А кл.) з фізики –ІІІ місце (вч. Хохлова С.В.), Хиля Євген (11А кл.) з біології – ІІІ місце (вч. Новицька Г. М.), Цвік Олександр (10 А кл.) з інформатики – ІІІ місце (вч. Новіцький А.В.)

Гімназисти приймали активну участь у різноманітних конкурсах. Так, переможцем І етапу МАН України, відділення екологія, секція аграрні науки стала Сташенко Вікторія з роботою «Прояв метаболітів веселки звичайної на ріст і розвиток цвілевих грибів» (керівник Закатюк І. Л.). Фіналістами Всеукраїнського конкурсу «Відкривай Україну» є Самоплавська В., Куцько Ю., Рипік О.,Іщенко А., Романчук Д., Потійчук С., Нестерчук В., Андрійчук Д., Шутка І., Куцько А., Кузьменко А. ( один із менторів Хома Я.В.). Учасниками ІІ Великого екологічного квесту «Захисник природи» під управлінням Житомирської обласної державної адміністраціі були Потійчук С., Беруашвілі Е., Кокра Є. (вч. Закатюк І. Л.).

Постійно наші учні беруть участь у математичному конкурсі «Кенгуру».

Значних успіхів учні гімназії досягли і в спортивних змаганнях завдяки вчителям Мосійчуку О. В., Бєлову О. О., Павлову В. М.

Районні змагання

1. Баскетбол – дівчата ІІІ місце, хлопці І місце

2. Легкоатлетичний крос – ІІ місце (хлопці), ІІІ (дівчата)

3. Легка атлетика - І місце (хлопці), ІІ місце ( дівчата)

4. Міні-футбол – ІІ місце

5. «Шкіряний м’яч» 5-6 кл., 7-8 кл. – І місце

6. Силове триборство – ІІІ місце

7. Настільний теніс – ІІІ місце

8. Волейбол –ІІІ місце

Команда учнів нашої школи посіла І місце в районних змаганнях серед юних туристів-краєзнавців «Сокіл-«Джура». (Вчитель Павлов В. М.)

Обласні змагання

ІІ загальнокомандне місце з гирьового спорту. Бродовський Владислав, Максимчук Дмитро – І місце, Назарчук Олександра – ІІ місце, Орехівська Ілона, Кокра Вадим – ІІІ місце.

Люшенко Денис (6Б кл.) переможець чемпіонату Житомирської області з гирьового спорту.

Всеукраїнські змагання з гирьового спорту (першість серед юнаків та дівчат)

Назарчук Олександра – І, ІІ місця

Бродовський Владислав – три І місця

Кокра Вадим – ІІІ місце

Вчителям природничо-математичної МК у наступному навчальному році потрібно покращити роботу з обдарованими учнями та активізувати позакласну роботу.

МК іноземних мов

Особовий склад методичної комісії іноземних мов:

Загальна к-ть членів комісії 2015-2016 16
Молоді фахівці -
Стажисти ------------
Не фахівці -------------
Пенсіонери 3
За освітою Вища - 16
Категорійність Вища - 12 І категорія - 3 ІІ категорія - 1
Наявність методичного звання Вч. методист - 3 Ст. Вчитель - 4

Наведені дані дозволяють стверджувати що кадровий склад методичної комісії є високопрофесійним.

У 2018-19 н.р. МК вчителів іноземних мов гімназії працювала над темою «Структура організації освітнього процесу». Науково-методична робота МК вчителів іноземних мов гімназії підпорядкована роботі над загально гімназійною методичною темою «Модернізація навчально-виховної системи опорної школи на основі дитино центризму». В рамках реалізації методичної проблеми вчителі іноземних мов виконали наступні завдання:

були вивчені нормативні документи Міністерства освіти і науки України, забезпечено дотримання критеріїв оцінювання знань учнів;

був продовжений моніторинг результатів навчальної діяльності учнів за семестр та рік і здійснений порівняльний аналіз з попередніми роками;

активно впроваджувалися інноваційні технології навчання, інформаційно-комунікаційні технології, сучасні методи навчання, передовий досвід вітчизняної та зарубіжної освіти;

Аналіз діяльності методичної комісії засвідчує, що вчителі іноземних мов, у цілому, забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти. Упродовж 2018/2019 н.р. методична комісія через мережу колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи працювала над організаційним та науково-методичним забезпеченням та створенням умов для найкращого саморозкриття вчителів і учнів, для їх позитивної і ефективної взаємодії; підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів та методики викладання предметів; формування професійно-педагогічної та соціально-психологічної культури педагогів, розширення і поглиблення знань, продуктування ними нових педагогічних ідей, технологій навчання та виховання в сучасних умовах.

Роботу методичної комісії у 2018-19 н.р. було сплановано спільно з роботою методичної Ради і велась у тісній взаємодії із іншими предметно-методичними комісіями гімназії та МО вчителів району. Протягом навчального року з вчителями проводиться різнорівнева методична робота, яка поєднує в собі колективні, групові та індивідуальні форми. Члени методичної комісії працювали над підвищенням методичної та науково-технічної підготовки через вивчення та поширення передового педагогічного досвіду вчителів міста, області та інших регіонів України,через відвідування та проведення відкритих уроків, майстер-класів, через участь у семінарах із підвищення професійної майстерності обласного та районного рівня, участі у роботі районного МО , знайомилися з новинами методичної літератури, нормативними документами та шляхом самоосвіти. Члени методичної комісії є також активними учасниками творчих та динамічних груп,беруть участь у роботі педрад, педчитаннях.

Завдяки системній роботі над вдосконаленням власного фахового рівня та активній позиції вчителі мають матеріали у фахових періодичних виданнях

журнал «Англійська мова та література» видавничої групи «Основа» . робота Ткачук Ж.О.

Сайт «Всеосвіта. Система уроків вчителів: Дмитренко А.М. Цебенко І.В.Максимчук І.О.

Педагоги систематично працюють над реалізацією програми «Юні обдарування»,

постійно вдосконалюються форми і методи цієї роботи.. А саме:здійснюють підготовку учнів до предметних олімпіад та конкурсів, сприяють участі у Міжнародній програмі обміну майбутніх лідерів «FLEX». В 2018-2019 н.р. переможцями ІІІ етапу олімпіади з іноземної мови у 2018-2019 н.р. стали

Англійська мова.

Козюн Катерина 9-А ІІІ Кириченко С.А.
Гончаренко Маша 11-А ІІІ Михальченко С.А.

Німецька мова

Плацинська Поліна 11-Б ІІІ Максимчук І.О.
Сташенко Вікторія 10-Б І Цебенко І.В.

Стабільність результатів навченості досягається через:

Реализацію принципа особистісно-орієнтованої та диференційованої освіти, врахування особистісних можливостей та здібностей учнів. (Робота за програмою «Юні Обдарування»)

Формування та розвиток міжпредметних компетентностей.

Проект «Вода» Учні 5-6 кл. Вчителі: Литвиненко Л.В. Горобенко Л.К. Дмитренко А.М. Михальченко С.А. Цебенко І.В. Кириченко С.А. Лівончик А.Г. Горбач О.Л.)

Участь в Міжнародному бізнес проекті університету м. Делавер США“ Diamond Challenge” Ментор Прус О.В.(учні Гончаренко М., Потійчук Софія- фіналісти)

Розвиток пізнавального інтересу учнів до вивчення мови через систему позакласної роботи з предмету: Свята- презентації: “Halloween”, “St. Valentine Day”(декорування класних кімнат та рекреацій;)та нові форми такі як організація роботи з учнями у канікулярний період, а саме, роботи 2-х мовних таборів таборів : зимового (40 уч.) та літнього ( 100 уч). Під час роботи такого табору учні мають змогу удосконалити мовні та мовленнєві навички, розвивати різноманітні творчі здібності. А також навчаються колективній співпраці та комунікації.

Систематичне зростання професійної майстерності досягається через курси перепідготовки та підвищення квалифікації, співробітництво з освітніми закладами району,області та України, обмен педагогичним досвідом, самоосвітню діяльність з використанням педагогичної літератури, відвідування семінарів, вебенарів, виставок та участь в них, використання передовых педагогічних технологій;

В 2018-2019 навчальному році проведено 4 засідання методичної комісії на яких члени комісії працювали над такими питаннями: «Основні аспекти формування ключових компетентностей. Наскрізні лінії», «Вміння ХХІ століття», «Формування в учнів вміння вчитися як лінгводидактична проблема», «Між предметні зв’язки як засіб підвищення мотивації», «Технологія веб-квесту у роботі з обдарованими дітьми».

Цикл семінарів-практикумів для вчителів іноземних мов також сприяли розвитку мотивації до свідомої самостійної діяльності з професійного та особистісного вдосконалення педагогів.За проведення засідань постійно –діючого семінару практикуму «Удосконалення навчально – виховного процесу з використанням інноваційних методик викладання іноземних мов» відповідала вч. Прус О.В. Було проведено 2 засідання.

Проведено засідання з психологом «Булінг в освітньому процессі. Виклики сучасного світу» (лютий 2019)

В рамках продовження співпраці з Корпусом Миру організовано зустріч з куратором Корпусу Миру Гайдук Тетяною з метою реалізації співпраці за програмою « Волонтер як вчитель іноземної мови» (лютий 2019). Вч. Михальченко С.А пройшла навчання за програмою підготовки керівника проекту співпраці з волонтером Корпусу Миру. (червень 2019)

Вчителі іноземних мов є також активними учасниками методичних заходів районного, обласного та всеукраїнського рівнів.

В поточному навчальному році вчителі брали участь :

у роботі методичних вебінарів

в освітньому фестивалі «Маркет мов» (м.Київ, вересень 2018)

У тренінговій програмі волонтерів Корпусу Миру (вересень-жовтень 2018)

(співпраця з 5 волонтерами за програмою «Соціальна активність та молодіжний рух»

У районному семінарі « НУШ» Свіца А.В.

У семінарі від видавництва MacMillan «Reading and Gramma» вч. Прус О.В. ( м. Київ, вересень 2018)

У семінарі від Гете інституту «Граматика на уроках нім. мови»вч. Фоменко Т.І. (м. Київ, травень 2019)

У спільній конференції “AtCamp” видавництв MacMillan, National Geographic, MM Publication Вч. Прус О.В. (м.Киів, березень 2019)

У семінарі та квесті від Гете інституту «Німеччина – країна винахідників» (м. Київ, вч. Прус О.В. та група учнів 9-Б кл.листопад 2018 )

У семінарі та практичних заняттях «Автентична музика на уроках нім. мови» вч. Фоменко Т.І. (м.Киів, квітень 2019)

Удосконаленно методичну та матеріальну бази комісії.

Отримано комп’ютери1, телевізор4 та принтер для потреб вчителів комісії. Обладнано сучасний лінгафонний кабінет.

У методкабінеті сформовано банк матеріалів самоосвіти – це результати праці вчителя над науково-методичною проблемою,дидактичні матеріали, тексти доповідей, публікації, матеріали атестацій.

Щорічно оновлюється банк ППД вчителів . У 2018-2019 н.р. у виставці ППД « Шлях до творчості й успіху» з презентацією практичних посібників брали участь5вчителів в районному етапі: Максимчук І.О. «Екологія на уроках іноз. мови в старш. школі».Литвиненко Л.В. «Розвиток навичок читання на середньому етапі» Горобенко Л.К. «Тексти для аудіювання» Свіца А.В. «Дидактичні матеріали по НУШ» Ткачук Ж.О. та 4 вчителі брали участь в обласній педагогічнй виставці « Сучасна освіта Житомирщини -2019» -: І.В.Литвиненко Л.В.. Свіца А.В. Ткачук Ж.О. та Максимчук І.О. . нагороджено дипломом ІІІ ступеня.

Важливий вид самоосвітньої діяльності педагога – це робота над індивідуальною проблемною темою. Традиційним стало проведення засідання студій «Методична скарбничка» на якій вчителі ділилися досвідом удосконалення навчально-виховного процесу та «Педагогічні відкриття» на засіданні якої члени комісії знайомилися з тезами робіт по індивідуальним проблемним темам вчителів.

Під час методичних тижнів організовано обмін практичним досвідом у вигляді відкритих уроків: Вч. Горобенко Л.К.(2 кл.), вч. Литвиненко Л.В. () вч. Свіца А.В. (11-Б)

Члени методичної комісії постійно надають методичну допомогу вчителям району шляхом проведення майстер- класів та семінарів –практикумів. Цьго року членами МК проведено:

Районний семінар для вчителів іноземної мови «Формування аудитивної компетентності на уроках іноземної мови» (лютий 2019) ( Горбач О.Л. Маркова І.Г. Дмитренко А.М. Цебенко І.В.)

Районне секційне засідання вчителів іноземної мови «Підготовка учнів до ЗНО та ДПА». Маркова І.Г. (березень 2019)

У наступному році цю роботу буде продовжено.

За протоколами засідань рекомендувати продовжувати колегіальний пошук шляхів модернізації навчально-виховного процесу за рахунок інноваційних методик і технологій навчання та виховання для соціалізації дитини як умови самовдосконалення вчителя і самореалізації учня. Всім членам методичної комісії покращити роботу за програмою «Юні обдарування». А також посилити роботу з учнями з низьким рівнем мотивації навчання. Шляхом

 Розробки програм корекційної роботи;

 Проведення індивідуальних корекційних занять;

 Диференційної робота на уроках;

 Залучення цієї групи учнів до позакласної роботи з предмету, проведення позакласних заходів.

Систематичний аналіз рівня навчальних досягнень учнів допомагає вчителям своєчасно реагувати на виявлені проблеми. Так цього року,згідно з проведеним аналізом, слід зауважити, що рівень навчальних досягнень учнів з англійської мови в аудіюванні знизився . Беручи до уваги той факт що аудіювання введено до ДПА в 9 кл. та ЗНО в 11кл. членам комісії було рекомендовано у наступному навчальному році звернути особливу увагу на розвиток в учнів даної мовленнєвої навички. Обговорення результативності навчальних досягнень учнів в аудіюванні буде винесено на одне з засідань комісії у наступному році.

Велика увага буде приділятися розвитку мотивації творчої професійної діяльності, формування готовності до професійного самовдосконалення, освоєння новітніх технологій виховання, надання їм практичного спрямування, осмислення пріоритетних напрямків і основних шляхів реформування національного освітнього простору. Особливу увагу буде приділено методичному забезпеченню компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу, розвитку ключових життєвих компетентностей гімназистів.

Виходячи з науково-методичної проблеми, над якою працює гімназія, МК гуманітарно- суспільних наук у 2018-2019н.р працювала над проектом “Компетентність як структура модернізації школи в сучасних умовах”. Провідна лінія в роботі МК-це реалізація завдань, які випливають із завдання Закону “про загальну середню освіту”. Особлива увага зверталася на створення гуманного соціокультурного середовища для самовираження ,самоактуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя ,його повноцінного професійного розвитку .

МК суспільно-гуманітарних наук .

Основна робота спрямовувалась на забезпечення вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу та формування життєво важливих компетентностей.

Під час засідання МК під рубрикою “Методична скринька” було опрацьовано й проаналізовано інструктивні документи МОН України та обласного управління освіти й науки щодо роботи вчителів суспільно-гуманітарного циклу. Н.О. Пивоваренко та В.Л. Біляга взяли активну участь в обласному стартапі вчителів української мови, літератури та зарубіжної літератури.

Усі члени МК ознайомлені з Концепцією НУШ, і її основними блоками, важливими змінами, серед яких ключова-“Компетентність. Зміна функції вчителя в створенні ІКС’’

Не залишилась поза увагою робота вчителів у реалізації програми “Юні обдарування” На основі індивідуальних програм та консультацій, а також через проведення анкетування “Чи знаю я свої можливості та шляхи до їх реалізації”.

Серед членів МК проведено актуальний інструктаж “Шляхи реалізації принципу дитиноцентризму”. Вчителі історії (Н.Л. Шльоміна, Г.В. Цвік) організували засідання учнівського правового клубу “ЮГ”

У змістовій лінії “Креативна ситуація” (друге засідання МК) як головне виділено питання “Компетентнісний потенціал суспільно-гуманітарних наук. Педагогічна майстерність вчителя як умова успішного формування в учнів життєво важливих компетентностей”.

Важливу увагу приділено особливостям учнівського наукового історико-лінгвістичного дослідження як ефективного засобу формування дослідницької компетентності.

Вчителі Руденко Н.М. ,Дейнеко О.М. взяли участь у виставці ППД “Шлях до творчості й успіху”. В.Л. Біляга, Н.М. Руденко, Н.О. Пивоваренко були активними участниками районних методичних об’єднань.

Постійно опрацьовувалася методична література зі створенням умов та можливостей для формування компетентностей НУШ. На засіданні МК участники моделювали структуру компетентнісно спрямованого уроку в умовах НУШ.

З метою розвитку креативного потенціалу учнівської молоді творчі роботи переможців відбіркових етапів Домбровської Софії ,Іванченко Аліни, Никон Дарини були представлені в IV обласному фестивалі-конкурсі “Крізь тернії до зірок” (Вчителі: В.Л. Біляга, С.В. Волощук, Н.М. Руденко)

Учні гімназії взяли активну участь у районному мовно-літературному конкурсі імені Т. Шевченка.

Переможцями стали:

Фіначеєв Богдан (6-А)-вчитель Кучерина І.В.

Гончаренко Діана (7-А)-вчитель Руденко Н.М.

Михайленко Вікторія (8-А)-вчитель Бігяга В.Л.

Призерами:

Потійчук Софія(9-Б) ІІ місце-вчитель-Руденко Н.М.

Цвік Вікторія (10-Б) ІІ місце-вчитель-Кучеренко І.В

Іванченко Аліна (5-В) ІІІ місце-вчитель Волощук С.В.

У ІІ етапі конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика гімназисти посіли три перших місця:

Смирнова Діана (7-Б)-вчитель Бігяга В.Л.

Михайленко Вікторія (8-А)-вчитель Біляга В.Л.

Несененко Яна (10-Б)-вчитель Кучерина І.В.

Призові місця отримали:

Волинець Аліна (6-Б)-вчитель Біляга В.Л.

Финачеєв Богдан (6-А)-вчитель Кучерина І.В.

Козлова Іванна (9-Б)-вчитель Руденко Н.М.

Некращук Тетяна (11-А)-вчитель Волощук С.В.

Учні 10-их класів написали диктант національної єдності, який пройшов в урочисто-патріотичному спрямуванні, учні дійсно пройнялися атмосферою свята та відчуттям гордості за українську націю.

На відзначення Міжнародного дня рідної мови в Україні вчителі української мови та літератури організували й провели круглі столи (І.В. Кучерина, В.Л. Біляга) у 8-А та 8-Б класах; презентації(С.В. Волощук) 10-А клас; диктанти (Н.М. Руденко) 9-Б та 7-А класи.

Для забезпечення ефективності існуючої системи неперервного підвищення кваліфікацій навчання повинно спиратися на весь спектр інновацій. В.І. Нощенко підготувала методичні рекомендації щодо участі у вебінарах та їх проведенні й ознайомила з ними вчителів МК шляхом виступу-презентації на МК.

Під час засідання МК “Методична сесія” заслухали й обговорили доповідь Волощук С.В. “Стадія становлення особистості учня на засадах дитиноцентризму в умовах втілення в життя НУШ” з подальшим опрацюванням методичної літератури зі створення можливостей для формування компетентностей НУШ.

І.В. Кучерина опрацювала матеріали щодо сторення моделі професійного самовдосконалення “Я-компетентнісна особистість”(самоосвіта вчителя) за програмою освітнього альянсу “Партнерство з навчання у XXI ст. ”,досліджувала формулу “Чотирьох К: креативність, критичне мислення, кооперація та комунікативні навички” і розповіла на МК ,як практично готувати учнів до майбутнього вже сьогодні.

Н.М. Руденко поділилася досвідом роботи під час проведення районного семінару та на засіданнях МК гімназії за темою “Роль художніх засобів під час вивчення літературних творів та ідейно-художнього аналізу ”

Заслуговує на увагу її ж виступ “Проектні технології у процесі вивчення літератури”

Гарним підсумком роботи Н.М. Руденко став збірник-практикум “Добірні зерна мови”, також провела цікавий психологічний тренінг – самохарактеристику як вияв підсвідомого в поведінці людини.

Проблеми мовленнєвої та інформаційної компетентності учнів на уроках історії розкрив Г.В. Цвік.

Н.Л. Шльоміна підготувала інформаційний бюлетень “Позитивна мотивація учнів у сучасних умовах”. Вчителька глибоко проаналізувала особливості технології проведення інтегрованих уроків та поділилася власним досвідом щодо практичного втілення технології.

В.Л. Біляга підняла коло питань, що стосутся ключових компетентностей, спираючись на книгу Дж. Равена “Компетентність, у сучасному суспільстві ”. На основі проведених учнями досліджень визначено головні умови для визначення педадогічної компетентності вчителя.

Оскількі на результат навчально-виховної роботи випливає не тільки особливість педагога, знання ним методики викладання, педагогіки, але й психологічна компетентність, на засіданні МК участниксники прийшли тестування “Психологічна компетентність педагога”.

Розглядаючи питання “Компетентність педагога та самоосвіта ” В.Л. Біляга наголосила на доречності розгляду “Принципу восьми САМО-”: самооцінка, самооблік, самовизначення, самоорганізація, самокритичність, самоконтроль, саморозвиток.

У резулятаті обговорення виступів В. Біляга та І. Кучерина створили модель професійного самовдосконалення “Я-компетентнісна особистість”

Під час проведення засідання МК під рубрикою “Від теорії до практики” заслухали творчі звіти вчителів, що атестуются, та обговорили реалії й перспективи педагогічної перепідготовки за умовами модернізації загальної середньої освіти.

Вчителі Кучерина І.В., Волощук С.В. розповіли про особливості організації та проведення уроків української мови в 10-их класах за оновленою програмою.

Розглядаючи питання “Розвиток позитивної мотивації учнів в умовах НУШ”, підбили підсумки результатів участі гімназистів у ІІ та ІІІ етапах предметних олімпіад.

Смирнова О.- 8 кл. І місце (Сташенко В.А.)

Несененко Я.- 10 кл. ІІ місце (Пивоваренко Н.О.)

Некращук Т.- 11 кл. І місце (Пивоваренко Н.О.)

Результати районних олімпіад з української мови та літератури:

Смирнова Д.- 7-Б кл. І м. (Біляга В.Л)

Михайленко В. - 8-А кл. І м. (Біляга В.Л.)

Беруашвілі Е. – 9-Б кл. І м. (Руденко Н.М.)

Цвік В. – 10 кл. ІІ м. (Кучерина І.В)

Плацинська П. – 11 кл. ІІ м. (Біляга В.Л.)

В обласному етапі олімпіади з української мови та літератури Михайленко Вікторія посіла ІІІ призове місце (Біляга В.Л).

Активну участь взяли члени МК у проведенні декади “Вода- основа життя ”. Результатом проведеної роботи стала презентація “Її Величність- Вода ”, яка була представлена такими рубриками:

- “Світ фантазії, мудрості”: міфи і легенди українців про воду (В.Біляга, І.Кучерина, Н.Руденко);

- Інтермедії “Тиха вода греблю рве”: вода у звичаях та повірях українців (за сценарієм В.Біляги та І.Кучерини)

- Пісенний водограй: українські пісні, в яких згадується вода (Нощеннко В.І)

- Містерія “У царстві Водяника ” (І.Кучерина, В.Біляга, Н.Руденко )

- Із скарбниці віків : прислів’я і приказки народів світу про воду (Пивоваренко Н.О)

У захисті проектів “Її величність- Вода” потрібно відмітити наукові дослідження Михайленко Вікторії та Шуби Анастасії “Цілющі джерела Радомишильщини” (керівник- Цвік Г.В.)

Кучерявенко Вероніки, Михальченка Сергія, Іщенко Анастасії “Традиції святкування Водохреща”

(керівник- Шльоміна Н.Л.);

“Міфологічний образ води у звичаях й обрядах українців ” (керівник- Руденко Н.М.).

Працюючи над створенням моделі “До успіху- через компетентність”, В.Л. Біляга та Н.О. Пивоваренко брали активну участь в обласному методичному стартапі “Організація освітнього процесу в контексті Концепції “Нова українська школа”:

- “Педагогіка співробітництва”(В.Біляга);

- ‘’Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в процесі модернізації НУШ’’ (Н.Пивоваренко).

На базі Житомирського ОІППО.

За результатами участі у Всеукраїнській краєзнавчій грі “Соняшник” Н.О. Пивоваренко отримала сертифікат координатора районного рівня, Дейнеко О.М. нагороджена подякою ОЗНЗ ,Радомишльська гімназія відзначена дипломом як кращий навчальний заклад, а деректор школи Сташенко В.А. – грамотою “Кращому деректору”

Пивоваренко Н.О. та Біляга В.Л. протягом навчального року керували районними методичними об’єднаннями вчителів української мови та літератури і зарубіжної літератури. Проводили майстер-класи, круглі столи, тренінги та анкетування, що стосувалося проблеми компетентності вчителя та учнів.

Завдання науково-методичної роботи гімназії на 2019-2020 н.р.

· Удосконалення змісту, форм і методів освітнього процесу на засадах НУШ шляхом модернізації змісту освіти

· Спрямування роботи пед.колективу на впровадження ІІІ етапу проблемнотої теми « Створення системи модернізації роботи школи»

· Організувати освітній процес початкової школи на основі нового Державного стандарту початкової освіти

· Забезпечення належних умов для впровадження інклюзивної освіти в освітньому закладі

· Продожовжити участь школи у Всеукраїнському проекті «Інтелект України»

· Спрямування самоосвіти вчителів на удосконалення забезпечення компетентнісного підходу в освітньому процесі

· Координувати роботу опорного закладу з філіями, активно включати педагогічні та учнівськи колектив філій в освітній процес

· Здійснення постійного моніторингу показників роботи школи та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

· Зміцнення навчально-матеріальної бази школи, її комп`ютеризації;

· Спрямування зусиль на створення умов для набуття кожним учителем умінь та навичок використання сучасних НКК (навчальних комп’ютерних комплексів) у навчальному процесі, тобто на успішну реалізацію державної програми «Інформаційні і комунікаційні технології в освіті і науці»;

· Забезпечення належних умов для поступової адаптації учнів 1-х, 5-х класів до навчання в школі, цілеспрямовано скоординувавши дії вчителів, їхній професіоналізм, досвідченість;

· Забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти та формування позитивної мотивації до процесу навчання;

· Вивчення можливостей та методики проведення інтегрованих уроків у початковій школі, розробка методичних рекомендації до них

· Удосконалення системи патріотичного, національного, правового виховання учнівської молоді, утвердження учнівського самоврядування, учнівських об`єднань як необхідної форми громадянського виховання;

· Оновлення форм і методів методичної роботи, підвищення її практичної спрямованості та результативності, усунення формалізму.

Вихдячи з вище зазначеного

Наказую

1. Заступнику з НВР Новицький Г.М.

1.1. Спланувати науково- методичну роботу освітнього закладу згідно ІІІ етапу проблемної теми Створення системи модернізації роботи школи до 10.09.2019

1.2.Організувати групу творчих вчителів по створенню програми розвитку ОЗНЗ Радомишльська гімназія Житомирської області до 2024 року до 1.09. 2019

1..3.Застосовувати диференційований підхід при підвищенні фахового рівня педагогів закладу (протягом року)

1.4. Висвітлювати методичну роботу в закладі на шкільному сайті (протягом року)

2. Керівникам МК

2.1.Спланувати роботу Мк згідно ІІІ етапу проблемної теми гімназії, річного плану роботи та програми розвитку освітнього закладу, враховуючи проблеми2018-2019 року до 10.09. 2019

2.2. Поповнювати банк педагогічного досвіду та новітніх педагогічних технологій;

2.3.Активізувати роботу кожного педагога щодо ефективності та результативності досягнень учнів;

2.4.Створювати умови для саморозвитку та самоосвіти педагогів

Кiлькiсть переглядiв: 20

Коментарi